Ostukorv on tühi Sinu ostukorv: 0,00 € 0
Sisenemine või registreerumine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Privaatsussätted

1.   Teie isikuandmete töötleja UAB Mineraliniai vandenys, registrikoodiga 121702328, asukohaga Aukštaičių g. 7, Vilnius, töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Andmete töötlemise eesmärk

Andmete liik

Õiguslik alus

Andmete talletamise aeg

Nespresso veebipoe konto avamine ja suhtlus

Ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number, e-posti aadress ja tarneaadress

Nõusolek loetakse antuks siis, kui klient on konto avanud ja liitumissoovi kinnitanud

Kuni nõusoleku kehtivuse lõpuni või maksimaalselt 3 (kolm) aastat alates viimasest ostust

Nespresso veebipoe konto haldamine

Konto kasutajaks registreerimisel esitatud andmed, konto sisselogimisandmed, kontotoimingud, sh tehnilised sirvimisandmed (tehniline teave sisselogimise ja sirvimise kohta)

Nõusolek loetakse antuks siis, kui klient on konto avanud ja liitumissoovi kinnitanud

Kuni nõusoleku kehtivuse lõpuni või maksimaalselt 3 (kolm) aastat alates viimasest ostust

Ostuandmete töötlemine

Ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, tarneaadress, allkiri (kui võtate tooted isiklikult vastu), ostu- ja tarnekuupäev ja -kellaaeg, tootenimed, kogus, ostuhind ja soodustused, makseviis ja makseandmed

 

Nõusolek loetakse antuks siis, kui klient on konto avanud ja liitumissoovi kinnitanud

Toodete tellimise ja tellimuse täitmisega seotud andmete töötlemine on vajalik tehingu tegemiseks

Kuni nõusoleku kehtivuse lõpuni või maksimaalselt 3 (kolm) aastat alates ostutehingust

Teabe esitamine eri- ja personaalsete pakkumiste kohta, uudised, väljapanekud, üritused, sealhulgas taotlused nõusoleku uuendamiseks

 

Ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoninumber, e-posti aadress, Nespresso veebipoest ostetud toodete andmed, ostu- ja tarneaeg, ostetud kogus ning ostmisviis ja -sagedus

 

Nõusolek

Kuni nõusoleku kehtivuse lõpuni või maksimaalselt 3 (kolm) aastat alates viimasest e-poes tehtud ostust

Suhtlus kvaliteetse teenuse tagamiseks ja ühtsete teenindustavade väljakujundamiseks

Telefonikõne andmed

Nõusolek

1 (üks) aasta kõne salvestamisest

Kohvimasinast katlakivi eemaldamise meeldetuletus

 

Ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber ja kohvimasina registreerimise kuupäev

Nõusolek

Kuni nõusoleku kehtivuse lõpuni või maksimaalselt 3 (kolm) aastat alates viimasest e-poes tehtud ostust

Allahindluste ja muude soodustuste järjepidev pakkumine

Ees- ja perekonnanimi, konto avamise kuupäev, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, Nespresso e-poest ostetud toodete andmed, kliendi tagasiside, nõuded ja soovid

Nõusolek

Kuni nõusoleku kehtivuse lõpuni või maksimaalselt 3 (kolm) aastat alates viimasest ostust

Statistilised, turu- ja tarbijakäitumisuuringud

Elukoht, ostuandmed (sh ostukuupäev ja -aeg, toodete nimed, kogus, ostu koguhind ja allahindluse kogusumma)

Meie põhjendatud huvi analüüsida andmeid ja koostada aruandeid, et hinnata ettevõtte äritegevust ja luua lisandväärtust nii klientidele kui ka meie ettevõttele

5 (viis) aastat

Mängude korraldamine

Ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed

Teie nõusolek ja meie õiguslik kohustus auhind välja anda

Kuni võitja on välja kuulutatud ja auhind üle antud

Klientide päringute, kaebuste, taotluste ja tagasiside käsitlemine

Kontaktandmed, nagu ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress ja sünniaeg

 

Päringu sisu: juhtum, selle üksikasjad, kuupäev ja koht, teie taotlus, nõue või tagasiside, toode ja muu päringus esitatud teave

 

Muud päringuga koos esitatud dokumendid ja/või andmed, nt ostutšeki andmed ja pildid

 

Helistamise korral telefonivestluse salvestus

Meie õiguslik kohustus tutvuda klientide päringutega ja neile vastata ning meie põhjendatud huvi hinnata klientide tagasisidet selleks, et parandada äritegevuse ja pakutavate teenuste kvaliteeti

Kuni 12 kuud

2.   Võime hoida teie nõusolekut ja selle kinnitust alles pikemat aega, kui see on vajalik selleks, et kaitsta meie ettevõtet mis tahes nõuete ja hagide eest.

3.   Kui teeme teile personaalseid pakkumisi ja/või püüame saavutada muid lojaalsusprogrammi eesmärke, võime kasutada selleks isikuandete automaatset analüüsi ja profiili koostamist. Võime teie andmeid rühmitada ja analüüsida sooritatud ostude, piirkonna ja/või muude konkreetsete tunnuste alusel. Andmeanalüüs ja profiili koostamine ei mõjuta teid kuidagi õiguslikult ega muul moel. Kui te ei soovi, et teie andmeid kasutatakse personaalsete pakkumiste tegemiseks profiili koostamisel, ei pea te selleks nõusolekut andma, samuti võite nõusoleku mis tahes ajal tagasi võtta. Olete sellisel juhul ikka edasi Nespresso klubi liige, kuid me ei saa enam teha teile personaalseid pakkumisi.

4.   Automaatset andmeanalüüsi kasutame statistilisteks, turu- ja tarbijakäitumisuuringuteks ning nende põhjal aruannete koostamiseks. Analüüsiks kasutatakse anonüümseid andmeid ja töötlemisel ei kasutata teie nime, kontaktandmeid ega muud tuvastamist võimaldavat teavet. Andmete analüüsimine statistiliste, turu- ja tarbijakäitumisuuringute jaoks lubab meil teha olulisi äriotsuseid, näiteks kohandada tootevalikut vastavalt klientide ootustele ja kujundada toodete hindu. Andmeanalüüs ei mõjuta teid kuidagi õiguslikult ega muul moel.

5.   Kui andmete säilitamise aeg on läbi saanud ja te ei ole (isikuandmete töötlemise) nõusolekut uuendanud, muudetakse meile usaldatud isikuandmed anonüümseteks, kui just ei ole tegu isikuandmetega, mida tuleb seadusest tulenevalt säilitada pikema aja jooksul. Kui andmete säilitamise aeg on läbi saanud, saate 1 (üks) kuu enne liikmesuse lõppemist teavituse, et kui soovite liikmesusega kaasnevate soodustuste kasutamist jätkata, peate nõusolekut uuendama.

6.   Kogu teave, mille edastate meile sotsiaalmeedia vahendusel (sh sõnumid, meeldimise ja jälgimise funktsioonide kasutamine ja muu taoline suhtlus), kuulub sotsiaalvõrgustiku haldaja kontrolli alla. Veebisait sisaldab linke meie sotsiaalmeediakontodele. Praegu on ettevõtte käsutuses järgmised kontod: a) Facebooki konto, millega seotud privaatsusteavet saate lugeda aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation; b) Youtube’i konto, millega seotud privaatsusteavet saate lugeda aadressil https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=lt&visit_id=636833972055708934-4254637785&rd=1. Soovitame lugeda kolmandate isikute privaatsussätteid. Kui teil peaks tekkima küsimusi, kuidas kolmandad isikud teie isikuandmeid kasutavad, võtke ühendust otse teenusepakkujaga.

7.   Töötleme teie isikuandmeid selleks, et hallata mänge, kampaaniaid ja/või konkursse, mida korraldame ise või korraldavad meie tarnijad, kui olete avaldanud soovi nendes osaleda. Töötleme teie isikuandmeid võitja väljaselgitamiseks ning võitja ja auhindade väljakuulutamiseks. Kui soovite mängus ja/või konkursil osaleda, peate esitama meile oma isikuandmed. Kui te neid andmeid ei esita, ei saa te mängust ja/või konkursist osa võtta. Kui te õigeid isikuandmeid esitamata võitjaks tulete, ei saa me teile auhinda anda. Auhinna üleandmisel kontrollitakse teie isikut. Kui mängu ja/või konkursi korraldab meie tarnija või koostööpartner, võime edastada teie isikuandmed asjaomasele tarnijale ja/või partnerile. Kui te võitjaks tulete, võime kuulutada teie isiku välja meie veebikeskkondades (nt veebisaidil ja sotsiaalmeedias).

8.   Austame teie eraelu puutumatust, seega töötleme isikuandmeid ainult eespool toodud eesmärkidel. Teie isikuandmed võidakse edastada kolmandatele isikutele, kui selline kohustus tuleneb Leedu Vabariigi seadustest. Kui annate oma nõusoleku, võidakse teie isikuandmed hinnaalanduste ja muude soodustuste järjepidevaks pakkumiseks edastada Poola meie koostööpartnerile (Nestle Polska S.A.) ja väljapoole Euroopa Liitu, Šveitsi (Nestle Nespresso S.A.), kes garanteerib Euroopa Komisjoni hinnangul piisava isikuandmete kaitse. Kui seda on vaja lepinguliste kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks, toodete kättetoimetamiseks, allahindlustest, kampaaniatest ja uutest toodetest teavitamiseks või kvaliteetse teenuse tagamiseks, võidakse teie isikuandmed edastada järgmistele kolmandatele isikutele:

– emaettevõtte UAB MV GROUP tütarettevõtted, kui need täidavad ülesandeid asjaomase eesmärgi saavutamiseks;

– reklaamiteenuseid ning lühisõnumite ja e-kirjade saatmise teenust pakkuvad ettevõtted;

– tarkvarahaldust ja tugiteenuseid pakkuvad ettevõtted;

– kullerfirmad, pakisaatmisteenust pakkuvad ettevõtted ja nende töötajad, kui seda on vaja omandatud toodete kättetoimetamiseks;

– muud kolmandad isikud, kui see osutub vajalikuks asjaomase eesmärgi saavutamisel.

9.   Käesolevaga kinnitame, et töötleme esitatud andmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja Leedu Vabariigis kehtestatud õigusaktide sätetega. Teil on õigus oma isikuandmetele ligi pääseda ja teada saada, kuidas neid töödeldakse, ning nõuda nende parandamist, täiendamist, anonüümseks muutmist või töötlemise peatamist (ehk antud nõusolek tagasi võtta). Ühtlasi on teil õigus nõuda, et isikuandmete töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, õigus andmete ülekandmisele, õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile (nende kontaktandmed leiate veebilehelt www.ada.lt) ja õigus mitte nõustuda esitatud isikuandmete töötlemisega.Kui soovite saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada, saatke aadressil nespresso@mvgroup.eu nõuetekohaselt täidetud andmesubjekti päringuvorm, mille leiate siit: vorm. Võite andmesubjekti päringuvormi ka alla laadida, ära täita ja tuua selle ettevõtte aadressile Aukštaičių g. 7, Vilnius, 2. korrus, esmaspäevast neljapäevani kell 8.00–17.00 ja reedel kell 8.00–15.45.

Klienti teavitatakse sätete muutmisest ja/või täiendamisest aadressil www.nespresso.lt. Kui klient jätkab pärast teavituse saamist NESPRESSO toodete ostmist, loetakse, et klient on asjaomaste paranduste ja/või täiendustega nõustunud.

KÜPSISEPOLIITIKA

VEEBISAIDI STATISTILISTE ANDMETE KASUTAMINE

 

Püüame oma veebisaiti pidevalt paremaks teha, et seda oleks võimalikult lihtne ja mugav kasutada. Selleks peame teadma, mis laadi teave pakub meie saidi külastajaile kõige suuremat huvi, millistest riikidest ja linnadest meid külastatakse, kui tihti külastused korduvad, milliseid brausereid ja seadmeid saidiga tutvumiseks kasutatakse jms. Kogume vastavat teavet Google Analyticsi tööriistadega, mis võimaldavad veebisaidi kasutusstatistika koostamist ja analüüsi. Lisainfot Google Analyticsi ja selle tööriistadega kogutava teabe kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en[R1] .

Kui te ei soovi, et Google Analyticsi tööriistad teie lehitsemisandmeid salvestaks, võite kasutada lisandmoodulit Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

MIS ASJAD ON KÜPSISED?

 

Küpsised on väikesed tekstiandmefailid, mis luuakse automaatselt veebisaidi sirvimise käigus ja salvestatakse seadmes, mida selleks kasutate (nt arvutis või mobiiltelefonis). Küpsis jagab anonüümset teavet ja edastatakse teie arvutisse või telefoni veebisaidi serverist.

 

MILLISEID KÜPSISEID ME KASUTAME?

 

Meie veebisaidil kasutatakse tehnilisi küpsiseid, statistilisi küpsiseid ja turundusküpsiseid.

Tehnilised küpsised aitavad tagada veebisaidi nõuetekohase toimimise ja lasevad teil selle sisu sirvida. Nende küpsisteta ei toimiks veebisait nii sujuvalt, nagu peab. Kasutame veebisaidil järgmisi tehnilisi küpsiseid.

 

Nimi

Eesmärk

Kasutusaeg

Liik

CookieConsent

Talletab kasutaja otsuse küpsiste lubamise kohta.

1 aasta

HTTP Cookie

PHPSESSID

Haldab kasutaja sessiooni vastavalt tema eelistustele.

Sessioon

HTTP Cookie

SESS#

Haldab kasutajate andmeid vastavalt nende eelistustele.

Sessioon

HTTP Cookie

 

Statistilised küpsised koguvad anonüümset infot veebisaidi külastajate arvu ja nende külastussageduse kohta. Statistiliste küpsiste kogutud andmed aitavad tõhustada veebisaidi tööd. Kasutame veebisaidil järgmisi statistilisi küpsiseid.

 

Nimi

Eesmärk

Kasutusaeg

Liik

_dc_gtm_UA-#

Google Tag Manager kasutab seda küpsist, et kontrollida Google Analyticsi skriptides siltide laadimist.

Sessioon

HTTP Cookie

_ga

Registreerib kordumatu tunnuskoodi, mida kasutatakse külastaja veebikasutusstatistika koostamiseks.

2 aastat

HTTP Cookie

_gat

Google Analytics kasutab seda päringute määra piiramiseks.

Sessioon

HTTP Cookie

_gid

Registreerib kordumatu tunnuskoodi, mida kasutatakse külastaja veebikasutusstatistika koostamiseks.

Sessioon

HTTP Cookie

 

Turundusküpsised jälgivad veebisaidi, selle lehtede ja linkide avamist. Turundusküpsistega kogutud andmed aitavad näidata veebisaidi külastajale kõige asjakohasemaid reklaame. Kasutame veebisaidil järgmisi turundusküpsiseid.

 

Nimi

Eesmärk

Kasutusaeg

Liik

0

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

HTTP Cookie

ads/user-lists/#

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

Pixel Tracker

cid

Optimeerib reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

2 kuud

HTTP Cookie

collect

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

Pixel Tracker

fr

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

3 kuud

HTTP Cookie

IDE

Google DoubleClick kasutab seda küpsist, et salvestada ja kuvada veebisaidi kasutaja tegevus pärast reklaamiandja reklaami vaatamist või sellel klõpsamist, selleks et mõõta reklaami toimivust ja näidata kasutajale suunatud reklaami.

1 aasta

HTTP Cookie

mp_#_mixpanel

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

1 aasta

HTTP Cookie

r/collect

Google DoubleClick kasutab seda küpsist, et salvestada ja kuvada veebisaidi kasutaja tegevus pärast reklaamiandja reklaami vaatamist või sellel klõpsamist, selleks et mõõta reklaami toimivust ja näidata kasutajale suunatud reklaami.

Sessioon

Pixel Tracker

test_cookie

Google DoubleClick kasutab seda küpsist, et salvestada ja kuvada veebisaidi kasutaja tegevus pärast reklaamiandja reklaami vaatamist või sellel klõpsamist, selleks et mõõta reklaami toimivust ja näidata kasutajale suunatud reklaami.

Sessioon

HTTP Cookie

tr

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

Pixel Tracker

uid

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

HTTP Cookie

 

KUIDAS ME KÜPSISEID KASUTAME?

 

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid selleks, et tagada teile parem kasutuskogemus, õppida tundma meie saidi kasutajate käitumismalle, analüüsida külastusvoogusid ja saiti edasi arendada. Me ei kasuta küpsiseid kauem, kui seda on vaja eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

 

MIDA TEHA, KUI OLETE KÜPSISTE KASUTAMISE VASTU?

 

Kui soovite, on teil võimalik muuta brauseri seadistust selliselt, et teid teavitataks lubatud või uuendatud küpsistest ja te saaksite ise valida, millised küpsised on lubatud või keelatud. Küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate infot lehelt www.allaboutcookies.org.

 

POLIITIKA MUUTMINE

 

Jätame endale õiguse küpsisepoliitika sätteid muuta. Teade küpsisepoliitika parandamise või täiendamise kohta ja poliitika värskeim versioon avaldatakse meie veebisaidil.

 [R1]ET is missing?

Viimati uuendatud: 25-06-2020