Ostukorv on tühi Sinu ostukorv: 0,00 € 0
Sisenemine või registreerumine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise kord

Registreerudes Nespresso internetipoes https://nespresso.ee/et/  [veebisaidi aadress konkreetses riigis] (edaspidi e­pood, veebisait, Nespresso), edastate ettevõttele UAB Mineraliniai vandenys (edaspidi ettevõte või meie) oma isikuandmed ja annate meile õiguse töödelda saadud andmeid käesolevas korras (edaspidi kord), ostutingimustes (edaspidi tingimused) ja tavapoodides näidatud ulatuses, viisidel ja eesmärkidel.

Ostja, kes soovib kasutada meie e­poodi ja osta sealt kasutajasõbralikult kaupu, registreerub e­poe süsteemis, täites registreerimisvormi ja luues kasutajakonto.

Kui te nende reeglite, selle korra või selle üksikute osadega ei nõustu, ei ole kahjuks võimalik lubada teile juurdepääsu ettevõtte teenustele (edaspidi teenused) ja Nespresso klubi liikmesusega kaasnevatele hüvedele.

Sellest korrast leiate kogu teabe oma isikuandmete kohta, mida me kogume ja töötleme, ning teie isikuandmete kasutamise eesmärgi, andmete säilitamise pikkuse jms kohta.

Andmesubjekti identiteeti kontrollitakse teie isiklikule e­posti aadressile saadetud lingi aktiveerimise kaudu või sarnasel viisil.

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks, samuti igasugune teave juba tuvastatud isiku kohta.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on UAB Mineraliniai vandenys, registrikood 121702328, registreeritud aadress Aukštaičių 7, Vilnius. Ettevõte töötleb teie andmeid alljärgnevatel eesmärkidel.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töödeldavad isikuandmed

Õiguslik alus

Andmete säilitamise aeg

Avada teie konto Nespresso e­poes ja hallata seda ning hallata teie Nespresso klubi liikmesust.

Teie isikuandmeid, mille esitasite e­poe kontot registreerides, kasutatakse ka teie isikusamasuse kontrollimiseks tavapoodides.

E-poes registreerimisel esitatud andmed: eesnimi, perekonna­nimi, mobiilinumber, e­posti aadress, kättetoimetamise aadress, linn. Konto registreerimise andmed, kontol tehtavad toimingud, sealhulgas sirvimise tehnilised andmed (IP­aadress, juurdepääsu ja sirvimisega seotud tehniline teave).  

Nõusolek, misloetakse saaduks, kui konto loomiseks vajalikud toimingud on tehtud ja registreerimine on kinnitatud.

Kogu selle perioodi vältel, kui olete konto omanik. Kui klient on olnud alates nõusoleku andmise kuupäevast neli aastat passiivne (pole kontol käinud), konto kustutatakse.

Töödelda ostuandmeid

Eesnimi, perekonnanimi, e­posti aadress, mobiilinumber, kättetoimetamise aadress, allkiri (kui võtate kauba ise vastu), ostmise ja kohaletoimetamise kuupäev ja kellaaeg, kaupade nimetused ja kogused, ostuhind ja allahindlused, ostetud kauba eest tasumise viis ja makseteave.

Lepingu täitmine.

Raamatupidamis­ ja maksudokumente säilitatakse õigus­aktides kindlaks määratud aja jooksul seaduse­nõuete alusel. Muid ostuandmeid säilita­takse viis aastat alates ostutehingu kuupäevast.

Anda teavet eri- ja personaalsete pakkumiste, uudiste, väljapanekute ja sündmuste kohta, sealhulgas taotleda nõusoleku uuendamist

Eesnimi, perekonnanimi, mobiilinumber, e­posti aadress, teave Nespresso e­poest ja tavapoest ostetud kaupade kohta, teave ostmise ja kohaletoimetamise aja, ostu koguse ja viisi ning ostude sageduse kohta.

Nõusolek.

Kuni nõusolek kehtib, kuid mitte üle nelja aasta alates viimasest ostust.

Luua kontakt, et tagada parima kvaliteediga teenus ja kujundada ühtne teenindustava

Telefonikõnest saadavad andmed

Nõusolek.

Üks aasta alates telefonikõne salvestamisest

Meeldetuletus teie kohvimasina katlakivi eemaldamise kohta

 

Eesnimi, perekonnanimi, e­posti aadress, mobiilinumber, kohvimasina registreerimis­andmed.

Nõusolek.

Kuni nõusolek kehtib, kuid mitte üle nelja aasta alates viimasest ostust.

Tagada allahindluste ja muude eeliste järjepidevus

Eesnimi, perekonnanimi, konto registreerimise andmed, aadress, e­posti aadress, telefoninumber, teave Nespresso e­poest ja tavapoest ostetud kaupade kohta.

Nõusolek.

Kuni nõusolek kehtib, kuid mitte üle nelja aasta alates viimasest ostust.

Korraldada mänge

Eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed.

Teie nõusolek ja meie seaduslik kohustus anda võitjale auhind

Kuni kestab võitja auhindamise protsess ja auhind üle antakse.

Tegelda kliendi­päringute, kaebuste, taotluste ja tagasisidega

Kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e­posti aadress, elukoha aadress, sünniandmed;

päringu sisu: päringu põhjuseks olev sündmus, sündmuse asjaolud, kuupäev, asukoht, teie avaldus, nõue või vastus, kaup või muu päringus märgitud teave;

kõik muud päringuga koos esitatud dokumendid ja andmed, näiteks ostukviitungi andmed, fotod;

salvestatud telefonivestlus, kui päring esitati telefoni teel.

Meie juriidiline kohustus uurida klientide pärin­guid ja vastata neile, samuti õigustatud huvi hinnata klientide tagasisidet, et osutada edaspidi paremat teenust.

Kuni aasta

Videovalve vara kaitse eesmärgil

Videosalvestised, kui kliendid liiguvad kaamera salvestuspiirkonnas.

Õigustatud huvi.

Kuni kaks kuud

Statistika ning turu- ja kliendiuuringud

Andmeid töödeldakse statistika kogumiseks ning turu- ja kliendiuuringute tegemiseks, et meie teenuse kvaliteet ja teenused oleksid parimas kooskõlas klientide ootustega.

Töödeldavad isikuandmed

Teie e-posti aadress, elukoht, ostuandmed (sealhulgas ostu koht, kuupäev ja kellaaeg; kaupade nimetused ja kogused, ühiku- ja koguhind).

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Meil on õigustatud huvi andmeid analüüsida, parandada oma teenuseid ja nende kvaliteeti, koostada äritegevuseks vajalikke aruandeid, et hinnata meie tegevust ning luua väärtust teile kui meie kliendile ja ettevõtte äritegevusele.

Andmete töötlemise kestus

Viis aastat

 

Statistikat analüüsides, turu- ja kliendiuuringuid tehes ning ettevõttele vajalikke aruandeid koostades võime kasutada andmete automatiseeritud analüüsi. Analüüsis võime kasutada anonüümseks muudetud andmeid, nii et ei töödelda teie nime, teie kontaktandmeid ega muud teavet, mis võimaldaks teid tuvastada. Andmeanalüüs, mille eesmärk on koguda statistikat ning korraldada turu­ ja kliendiuuringuid, võimaldab meil teha olulisi äriotsuseid, näiteks kujundada tootevalik, mis on klientide vajadustega parimas kooskõlas, parandada teenuse kvaliteeti, hinnastamist, äriarendust jm.

Andmeanalüüsi toimingutel ei ole teile õiguslikku ega sellega sarnast mõju.

Kui nõusoleku kehtivusaeg lõpeb, jätame endale õiguse saata teile nõusoleku kehtivusaja meeldetuletuse koos võimalusega seda pikendada.

1. Mis tüüpi allikatest me teie isikuandmeid kogume?

Peaaegu kõik teie isikuandmed saadakse teilt. Oma isiklikud andmed esitate meile e­poes registreerudes ja klubi liikmeks saades; teie ostuandmed aga saame siis, kui täidate tellimisvormi ja kasutate meie teenuseid. Peale selle saame teie andmed otse teilt, kui saadate meile päringu e­posti, kirja või telefoni teel.

2. Millistel juhtudel avaldame teie andmeid kolmandatele isikutele ja kes võivad need kolmandad isikud olla?

Võime edastada teie isikuandmeid töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes aitavad meil teenuseid osutada ja hallata ning osutavad meile kliendipäringute haldamise teenust. Selliste kolmandate isikute hulka võivad kuuluda andmebaasitarkvara arendajad, andmebaaside haldajad, majutus- ja pilvandmetöötlusteenuse ning otseturundusteenuse osutajad, turu-uuringute ja ärianalüütiliste teenuste osutajad, näiteks reklaami- ja ürituste korraldamise ettevõtted, uudiskirjade levitamise teenust osutavad ettevõtted, IT­ ja muud tehnikaseadmete haldamise ettevõtted jne. Igal üksikul juhul piirduvad andmetöötlejale edastatavad andmed rangelt erifunktsiooni täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks vajalike andmetega. Meie andmetöötlejad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult meie korraldusel ega tohi neid kasutada muul eesmärgil ega edastada teistele isikutele ilma meie nõusolekuta. Lisaks peavad nad tagama teie andmete kaitse kooskõlas kehtivate õigusaktide ning nende ja meie vahel sõlmitud kirjalike lepingutega.

Kui teie päringus kirjeldatud sündmust võib pidada kindlustusjuhtumiks, edastame teie päringu ja asjakohased andmed kindlustusfirmale, kes on välja andnud meie kaupade ja varade suhtes kolmanda isiku vastutuskindlustuse poliisi või kes pakub kindlustuskaitset seoses teie päringus kirjeldatud sündmusega. Kindlustusseltsid tegutsevad sõltumatute andmetöötlejatena ja töötlevad teie isikuandmeid oma sisemiste reeglite ja protseduuride alusel.

Andmeid võib edastada ka asjaomastele riigi- ja õiguskaitseasutustele, näiteks politsei- või järelevalveasutustele, kuid ainult juhul, kui viimased seda taotlevad ja kui selline taotlus esitatakse kehtivate õigusaktide alusel või õigusaktides kirjeldatud asjaoludel ja korras, mille eesmärk on kaitsta meie õigusi, tagada meie ostjate, töötajate ja ressursside turvalisus, samuti esitada, täita ja kaitsta meie õiguslikke nõudeid.

Kui kasutame veebisaidi analüüsivahendit (näiteks Google Analytics), mille abil jälgitakse teile e­poes pakutava teabe kasutamist, võime edastada teie anonüümseks muudetud andmeid kolmandatele isikutele, kes kasutavad sellist teavet veebisaidi või mobiilirakenduse kasutamise andmete hindamiseks, veebisaidi või mobiilirakenduse tegevuste kohta nõutavate aruannete koostamiseks veebisaidi operaatoritele ning muude veebisaidi, interneti ja mobiilirakenduse kasutamisega seotud teenuste osutamiseks. Selle kohta lisateabe saamiseks lugege küpsiste kasutamise eeskirju.

Teie isikuandmeid võidakse edastada ka valdusettevõtte UAB MV GROUP tütarettevõtetele, et võimaldada neil täita kindla eesmärgi saavutamiseks vajalikke ülesandeid.

3. Millistel territooriumidel ja jurisdiktsioonides me teie isikuandmeid töötleme?

Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kui selline andmete edastamise kohustus on ette nähtud Leedu Vabariigi õigusaktidega. Teie nõusolekul ning teile soodustuste ja muude hüvede järjepidevuse tagamiseks võidakse teie isikuandmeid edastada meie partneritele Poolas (Nestle Polska SA) ja ka väljaspool ELi Šveitsis (Nestle Nespresso SA), kes tagab Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt piisava isikuandmete kaitse.

4. Millised õigused tulenevad isikuandmete kaitse õigusaktidest ja kuidas neid kasutada?

4.1. Õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele, mida töödeldakse

Teil on õigus saada kinnitus selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, samuti õigus saada juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele ja teabele andmetöötluse eesmärkide, töödeldavate andmete liikide, vastuvõtjate liikide, andmetöötluse kestuse, andmeallikate, automatiseeritud otsustamise, sealhulgas profileerimise, selle tähenduse ja teile kaasneva mõju kohta.

4.2. Õigus isikuandmeid parandada

Registreerimisvormis esitatud isikuandmete muutumise korral või juhul, kui arvate, et teie kohta käiv teave, mida me töötleme, on ebatäpne või ebaõige, on teil õigus taotleda selle teabe muutmist, logides sisse oma kontole jaotises „Seaded“, ja kui te ei saa seda teha, on teil õigus andmeid parandada, teatades sellest e­posti aadressil nespresso@mvgroup.eu.

4.3. Õigus oma nõusolek tagasi võtta

Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, misjärel teie isikuandmete töötlemine lõpetatakse. Mõnel juhul võib see tähendada, et me ei saa enam teile oma teenuseid osutada. Oma nõusolekut saate alati muuta (nõusoleku tagasi võtta või anda uue nõusoleku), muutes seadeid oma konto jaotises „Seaded“. Näiteks võite igal ajal võtta tagasi nõusoleku saada pakkumisi ja uudiseid ning selline nõusoleku tagasivõtmine ei takista teil meie teenuseid kasutada, kuid see tähendab, et me ei saa enam pakkuda teile kasulikku teavet.

Kui andmesubjektile saadetakse e­posti või mõne muu kasutajasõbraliku suhtlusvahendi abil otseturunduse teavet, anname kliendile alati võimaluse loobuda edaspidi sedalaadi e­kirjadest kasutajasõbralikult, tasuta ja lihtsalt. Andmesubjektil on õigus võtta igal ajal tagasi oma nõusolek otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemiseks: selleks peab ta loobuma infoteatiste ja uudiskirjade tellimusest, klõpsates infoteatises või uudiskirjas lingil „Tühista tellimus“. Pärast seda tühistatakse andmesubjekti nõusolek saada otseturunduse teavet (uudiskirju).

4.4. Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et töötleme teie isikuandmeid õigusnõudeid rikkudes, palume teil alati kõigepealt ühendust võtta. Usume siiralt, et hea tahtmise korral võime hajutada kõik kahtlused, rahuldada teie taotlused ja heastada võimalikud eksimused.

Kui te ei ole pakutud lahendusega rahul või arvate, et me ei rakenda teie taotluse alusel vajalikke abinõusid, on teil täielik õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, milleks on Leedu Vabariigi puhul riiklik andmekaitseteenistus.

4.5. Õigus esitada vastuväiteid andmetöötluse suhtes, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil

Teil on õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvide alusel. Arvestades teenuste osutamise eesmärke ja mõlema poole (teie kui andmesubjekti ja meie kui andmetöötleja) õigustatud huvide õiglast tasakaalu, võib teie vastuväide tähendada, et pärast seda, kui lõpeb teie isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvi alusel, ei saa me enam lubada teil meie teenuseid kasutada.

Selles punktis nimetatud õiguse kasutamiseks esitage kirjalik avaldus meie andmekaitsetöötajale.

4.6. Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Isikuandmete töötlemist käsitlevates õigusaktides näidatud asjaolude korral (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või kui töötlemiseks puudub seaduslik alus jms) on teil õigus nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Selle õiguse kasutamiseks esitage palun meie andmekaitsetöötajale kirjalik avaldus.

Oluline on märkida, et teie isiku­ ja muud andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks, ilma et teilt nõutaks uut taotlust.

4.7. Õigus piirata andmetöötlust

Isikuandmete töötlemist käsitlevates õigusaktides näidatud asjaolude korral (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, olete vaidlustanud andmete õigsuse, esitanud vastuväite meie õigustatud huvi alusel tehtava andmetöötluse suhtes) on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Siiski juhime tähelepanu, et sellise andmetöötluse piirangu ajal ei pruugi meil olla võimalik tagada teile teenuste osutamist.

Selles punktis nimetatud õiguse kasutamiseks esitage kirjalik avaldus meie andmekaitsetöötajale.

4.8. Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada oma isikuandmeid teiselt andmetöötlejalt ja neid teisele andmetöötlejale edastada (sealhulgas õigus andmete ülekandmisele). See õigus hõlmab ainult selliseid andmeid, mis edastati meile teie nõusoleku või lepingu alusel, tingimusel et andmeid töödeldakse automaatselt. Selles punktis nimetatud õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitsetöötajale kirjalik avaldus.

4.9. Taotluse menetlemine

Selleks et kaitsta kõiki meie ostjate andmeid ebaseadusliku avaldamise eest, peame pärast teie andmete esitamise või muude teie õiguste kasutamise taotluse saamist taotlema teie isiku kinnitamist. Selleks võime paluda teil märkida registreerimisvormil või ostutellimuses teie esitatud tegelikud andmed (nt eesnimi, perekonnanimi, e­posti aadress või telefoninumber), et saaksime kontrollida, kas märgitud andmed vastavad asjakohastele andmetele.

Pärast teie õiguste kasutamise taotluse saamist ja ülalkirjeldatud edukat autentimist kohustume esitama teile kogu teabe teie taotlusele vastamiseks võetud meetmete kohta põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates teie taotluse kättesaamisest. Arvestades teie taotluse keerukust või taotluste arvu, on meil õigus pikendada ühekuulist perioodi veel kahe kuu võrra, teavitades teid sellest esimese kuu lõpul ja märkides pikendamise põhjused.

Kui teie taotlus on esitatud elektroonilise sidevahendi abil, vastame teile elektroonilise sidevahendi abil, välja arvatud juhul, kui see on võimatu (nt ülisuure teabemahu tõttu), või teie soovi korral muul viisil.

Jätame teie taotluse rahuldamata, andes motiveeritud vastuse, kui tuvastame õigusaktides kirjeldatud asjaolud, ja teavitame teid sellest kirjalikult.

5. Kuidas ja mis viisil saate meiega ühendust võtta?

Kui teie registreerimisvormis olevad andmed muutuvad või kui arvate, et teie kohta töödeldav teave on ebatäpne või ebaõige, on teil õigus nõuda selle teabe muutmist või parandamist, saates taotluse e­posti aadressil nespresso@mvgroup.eu.

Kõigi muude andmesubjekti õiguste kasutamisega seotud andmetöötluse küsimustes võtke palun ühendust e-posti aadressil dataprotection.distributionLT@mvgroup.eu, täites korrektselt andmesubjekti päringuvormi. Andmesubjekti päringuvormi saab alla laadida, täita ja tuua meie ettevõttele aadressil Aukštaičių tn 7, Vilnius, E–N 8–17 ja R 8–15.45.

6. Pikem andmete säilitamine

Käesolevas korras määratud isikuandmete töötlemise ja säilitamise aja möödudes hävitame teie andmed ja muudame need usaldusväärsel viisil pöördumatult anonüümseks meie korras ette nähtud juhtudel niipea, kui see on praktiliselt võimalik, ja sellise toimingu lõpuleviimiseks vajaliku mõistliku aja jooksul.

Käesolevas korras ette nähtust pikemat isikuandmete säilitamise perioodi võib teie isikuandmete suhtes rakendada ainult järgmistel tingimusel:

-      on vaja lubada meil kaitsta ennast nõudmiste, nõuete või tegude eest ja kasutada oma õigusi

-      on alust kahtlustada ebaseaduslikku tegevust, mida parasjagu uuritakse

-      teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks

-      see on vajalik varukoopiate tegemiseks jms eesmärkidel

-      muude õigusaktides ette nähtud õiguslike aluste korral

7. Küpsised

Kui te külastate meie veebisaiti, kasutame küpsiseid (need on teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks mobiiltelefoni) saadetavad väikesed teabefailid), mis jäävad teie brauserisse salvestatuks. Küpsis saadetakse teie arvutisse või muusse seadmesse andmete salvestamiseks ja selleks, et meil oleks võimalik teid teenuse kasutajana tuvastada, kui külastate meie veebisaiti. Küpsised aitavad meil siduda teie ostuajalugu ja muid andmeid, mis on kogutud ajal, kui kasutasite meie teenuseid, teie internetisirvimise tegevustega. Küpsiste abil kogutud teave võimaldab meil tagada teile kasutajasõbralikuma sirvimiskogemuse, teha teile atraktiivseid pakkumisi ja saada rohkem teada meie veebisaidi külastajate käitumise kohta, analüüsida suundumusi ning parandada meie veebisaiti ja teenust.

Kasutame oma veebisaidil ka kolmandate isikute küpsiseid. Neid küpsiseid kasutatakse iga külastaja ajaloo loomiseks, et saaksime näidata teile isikupärastatud reklaame ja tagada teile meie veebisaidi külastamise ajal parim sirvimiskogemus. Kui teie brauser lubab kolmanda isiku küpsiseid salvestada, on meie valitud partneril võimalus need küpsised teie brauserisse salvestada.

Lisateavet küpsiste, nende kasutamise ja nendest loobumise kohta leiate küpsiste kasutamise eeskirjadest. Isikuandmete töötlemine | Nespresso

Kasutame ka teenuseid, mida osutavad Facebook, Google ja teised interneti reklaamipakkujad. Teavet selle kohta, kuidas nad isikuandmeid töötlevad ja kaitsevad ning milliseid andmeid koguvad, leiate nende teenuseosutajate isikuandmete töötlemise korras. Lisateavet nende toimimise ja oma õiguse kohta loobuda sellistest reklaamidest või andmete kasutamisest leiate teenuseosutaja esitatud teabest aadressil https://www.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads

8. Käesoleva korra kehtivus ja muutmine

Pidage meeles, et käesolevat korda võidakse muuta, täiendada ja ajakohastada. Ettevõttel on õigus seda korda igal ajal muuta ja see täielikult asendada. See reegel kehtib alates 15. veebruarist 2021. Juhul kui korda värskendatakse, laaditakse selle ajakohane versioon siia lehele üles.

Nõusolek andmete ohutuseks töötlemiseks

TEAVE

Soovime teile teada anda piiratud väljalaskega kohvitoodetest, tasuta tarnest, sooduspakkumistest ja muust personaalsest teabest.

Kui nõustute, valige palun kanalid, mille abil saaksime teiega ühendust võtta.

[ ]

Telefon

[ ]

E-post

KOHVIMASINA KATLAKIVI EEMALDAMISE MEELDETULETUS

Teenus on mõeldud klubi liikmetele. Tuletame meelde, et on aeg puhastada kohvimasin katlakivist. Alguskuupäev on kohvimasina registreerimise kuupäev.

Kui olete nõus saama meeldetuletuse kohvimasina katlakivi eemaldamise aja kohta e­posti teel, klõpsake nuppu „Olen nõus“.

[ ]

Olen nõus

Soodustuste ja muude hüvede järjepidevuse tagamine

Teile soodustuste ja muude eeliste järjepidevuse tagamiseks soovime teie isikuandmed edastada oma partneritele Poolas – Nestle Polska S.A – ja Šveitsis – Nestle Nespresso S.A. Kui nõustute, klõpsake nuppu „Olen nõus“.

Olen nõus

[ ]

Olen tingimustega tutvunud ja nõustun, et neid kohaldatakse minu isikuandmete töötlemisel. Need tingimused leiate jaotisest „Isikuandmete töötlemine“. (Kohustuslik)

Olen nõus

[ ]

KÜPSISEPOLIITIKA

VEEBISAIDI STATISTILISTE ANDMETE KASUTAMINE

 

Püüame oma veebisaiti pidevalt paremaks teha, et seda oleks võimalikult lihtne ja mugav kasutada. Selleks peame teadma, mis laadi teave pakub meie saidi külastajaile kõige suuremat huvi, millistest riikidest ja linnadest meid külastatakse, kui tihti külastused korduvad, milliseid brausereid ja seadmeid saidiga tutvumiseks kasutatakse jms. Kogume vastavat teavet Google Analyticsi tööriistadega, mis võimaldavad veebisaidi kasutusstatistika koostamist ja analüüsi. Lisainfot Google Analyticsi ja selle tööriistadega kogutava teabe kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en[R1] .

Kui te ei soovi, et Google Analyticsi tööriistad teie lehitsemisandmeid salvestaks, võite kasutada lisandmoodulit Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

MIS ASJAD ON KÜPSISED?

 

Küpsised on väikesed tekstiandmefailid, mis luuakse automaatselt veebisaidi sirvimise käigus ja salvestatakse seadmes, mida selleks kasutate (nt arvutis või mobiiltelefonis). Küpsis jagab anonüümset teavet ja edastatakse teie arvutisse või telefoni veebisaidi serverist.

 

MILLISEID KÜPSISEID ME KASUTAME?

 

Meie veebisaidil kasutatakse tehnilisi küpsiseid, statistilisi küpsiseid ja turundusküpsiseid.

Tehnilised küpsised aitavad tagada veebisaidi nõuetekohase toimimise ja lasevad teil selle sisu sirvida. Nende küpsisteta ei toimiks veebisait nii sujuvalt, nagu peab. Kasutame veebisaidil järgmisi tehnilisi küpsiseid.

 

Nimi

Eesmärk

Kasutusaeg

Liik

CookieConsent

Talletab kasutaja otsuse küpsiste lubamise kohta.

1 aasta

HTTP Cookie

PHPSESSID

Haldab kasutaja sessiooni vastavalt tema eelistustele.

Sessioon

HTTP Cookie

SESS#

Haldab kasutajate andmeid vastavalt nende eelistustele.

Sessioon

HTTP Cookie

 

Statistilised küpsised koguvad anonüümset infot veebisaidi külastajate arvu ja nende külastussageduse kohta. Statistiliste küpsiste kogutud andmed aitavad tõhustada veebisaidi tööd. Kasutame veebisaidil järgmisi statistilisi küpsiseid.

 

Nimi

Eesmärk

Kasutusaeg

Liik

_dc_gtm_UA-#

Google Tag Manager kasutab seda küpsist, et kontrollida Google Analyticsi skriptides siltide laadimist.

Sessioon

HTTP Cookie

_ga

Registreerib kordumatu tunnuskoodi, mida kasutatakse külastaja veebikasutusstatistika koostamiseks.

2 aastat

HTTP Cookie

_gat

Google Analytics kasutab seda päringute määra piiramiseks.

Sessioon

HTTP Cookie

_gid

Registreerib kordumatu tunnuskoodi, mida kasutatakse külastaja veebikasutusstatistika koostamiseks.

Sessioon

HTTP Cookie

 

Turundusküpsised jälgivad veebisaidi, selle lehtede ja linkide avamist. Turundusküpsistega kogutud andmed aitavad näidata veebisaidi külastajale kõige asjakohasemaid reklaame. Kasutame veebisaidil järgmisi turundusküpsiseid.

 

Nimi

Eesmärk

Kasutusaeg

Liik

0

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

HTTP Cookie

ads/user-lists/#

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

Pixel Tracker

cid

Optimeerib reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

2 kuud

HTTP Cookie

collect

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

Pixel Tracker

fr

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

3 kuud

HTTP Cookie

IDE

Google DoubleClick kasutab seda küpsist, et salvestada ja kuvada veebisaidi kasutaja tegevus pärast reklaamiandja reklaami vaatamist või sellel klõpsamist, selleks et mõõta reklaami toimivust ja näidata kasutajale suunatud reklaami.

1 aasta

HTTP Cookie

mp_#_mixpanel

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

1 aasta

HTTP Cookie

r/collect

Google DoubleClick kasutab seda küpsist, et salvestada ja kuvada veebisaidi kasutaja tegevus pärast reklaamiandja reklaami vaatamist või sellel klõpsamist, selleks et mõõta reklaami toimivust ja näidata kasutajale suunatud reklaami.

Sessioon

Pixel Tracker

test_cookie

Google DoubleClick kasutab seda küpsist, et salvestada ja kuvada veebisaidi kasutaja tegevus pärast reklaamiandja reklaami vaatamist või sellel klõpsamist, selleks et mõõta reklaami toimivust ja näidata kasutajale suunatud reklaami.

Sessioon

HTTP Cookie

tr

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

Pixel Tracker

uid

Registreerib kasutaja kordumatu tunnuskoodi, mille järgi tuntakse ära kasutaja brauser, kui kasutaja külastab teisi veebisaite samas reklaamivõrgustikus. Asja mõte on optimeerida reklaamide kuvamist vastavalt kasutaja liikumisele ja reklaamiandjate soovidele, mida kasutajatele näidata.

Sessioon

HTTP Cookie

 

KUIDAS ME KÜPSISEID KASUTAME?

 

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid selleks, et tagada teile parem kasutuskogemus, õppida tundma meie saidi kasutajate käitumismalle, analüüsida külastusvoogusid ja saiti edasi arendada. Me ei kasuta küpsiseid kauem, kui seda on vaja eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

 

MIDA TEHA, KUI OLETE KÜPSISTE KASUTAMISE VASTU?

 

Kui soovite, on teil võimalik muuta brauseri seadistust selliselt, et teid teavitataks lubatud või uuendatud küpsistest ja te saaksite ise valida, millised küpsised on lubatud või keelatud. Küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate infot lehelt www.allaboutcookies.org.

 

POLIITIKA MUUTMINE

 

Jätame endale õiguse küpsisepoliitika sätteid muuta. Teade küpsisepoliitika parandamise või täiendamise kohta ja poliitika värskeim versioon avaldatakse meie veebisaidil.

 [R1]ET is missing?

Viimati uuendatud: 15-02-2021