Ostukorv on tühi Sinu ostukorv: 0,00 € 0
Sisenemine või registreerumine

Ostutingimused

1. OSTUTINGIMUSTE RAKENDAMINE

1.1   Käesolevates veebisaidi kasutamise ja ostutingimustes (edaspidi „tingimused“) sätestatakse Nespresso veebipoe www.nespresso.lt (edaspidi „e-pood“) üldised kasutustingimused. See eeskiri kohaldub siis, kui ostja e-poes pakutavaid kaupu valib, tellib ja ostab või e-poes pakutavaid teenuseid muul moel kasutab.

1.2   Enne selle veebisaidi ja/või e-poe kasutamise alustamist peab iga www.nespresso.ee kasutaja lugema hoolikalt läbi need tingimused ning veebisaidi küpsiste kasutamise põhimõtted ja privaatsusteate (edaspidi koos „andmekaitsepõhimõtted“). Selle veebisaidi ja/või e-poe kasutamisel on käesolevad tingimused ja andmekaitsepõhimõtted kasutajale siduvad, nii et kõikide nende tingimuste ja andmekaitsepõhimõtetega mittenõustumisel ei ole kasutajal õigust seda veebisaiti ja/või e-poodi kasutada.

1.3   Käesolevaid tingimusi võib ühepoolselt muuta ja muudetakse ühepoolselt, andes sellest teada veebisaidil. Veebisaidi ja/või e-poe kasutaja peab nendega regulaarselt tutvuma. Veebisaidi kasutajatele kohalduvad veebisaidi kasutamise ajal (konkreetse toimingu tegemisel, nt tellimuse esitamisel) kehtivad põhimõtted ja tingimused, välja arvatud juhul, kui Nespresso on õigusaktide kohaselt kohustatud tegema tingimustes tagasiulatuvaid muudatusi. Sellisel juhul mõjutavad muudatused ka varem esitatud tellimusi.

1.4   Veebisaiti ja/või e-poodi võib kasutada igas saidil pakutavas keeles.

1.5   Seda veebisaiti kasutades nõustub kasutaja:

1.5.1   kasutama veebisaiti üksnes õiguspäraste päringute ja tellimuste esitamiseks;

1.5.2   mitte esitama vale- või võltstellimusi. Kui esitatud tellimust peetakse põhjendatult vale- või võltstellimuseks, on veebisaidi halduril õigus tühistada tellimus ja teavitada asjaomaseid ametiasutusi;

1.5.3   esitama oma e-posti aadressi, elukoha aadressi ja/või muud kontaktandmed õigesti ja täpselt. Veebisaiti kasutades nõustub kasutaja, et me võime kasutada seda teavet temaga ühenduse võtmiseks (vt privaatsusteadet).

1.6   Kui kogu vajalikku teavet ei esitata, ei saa esitada ka tellimust.

1.7   Sellel veebisaidil tellimuse esitamisega kinnitab kasutaja, et on piisavalt vana, et omada õigust iseseisvalt ja ilma kolmanda isiku nõusolekuta lepinguid sõlmida.

TEAVE VEEBISAIDI HALDURI JA MÜÜJA KOHTA

Selle veebisaidi haldur ja müüja e-poes sõlmitavate konkreetsete müügilepingute kohaselt on Leedu ettevõte UAB MV GROUP Distribution LT (edaspidi „MV“ või „Nespresso“), registreeritud aadress: Aukštaičių g. 7, Vilnius, Leedu, registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris, registrikood 121702328, KMKR nr LT217023219, e-posti aadress nespresso@mv.lt, telefon +3726880650.

2. TELLIMUSED

2.1   Tellimusi võite esitada järgmiselt:

  •          telefoni teel: +372 688 06 50
  •          e-posti teel: nespresso@mv.lt
  •          e-poe kaudu: www.nespresso.ee, kasutades e-poes olevat spetsiaalset taotlusvormi.

2.2   E-poes müüdavate toodete valik sõltub laos olevatest kogustest. Juhul, kui kaupade tarnimisega on probleeme või laos ei ole enam varusid, jätab Nespresso seega endale õiguse teavitada tarbijat teistest sama või kõrgema kvaliteediga toodetest, mida saab tellida puuduvate asemel. Kui tarbija ei soovi pakutud tooteid tellida, tagastab Nespresso tasutud summa, kui see on juba makstud.

2.3   Ostmise eri etappides kuvatakse veebisaidil kinnitusaknaid, mis takistavad tellimise jätkamist, kui andmed ei ole vastavates punktides õigesti sisestatud. Veebisaidil kuvatakse ka täielikku teavet toodete kohta, mille veebisaidi kasutaja on ostuprotsessi käigus ostukorvi lisanud, nii et kasutaja saab tellimuse andmeid enne maksmist muuta.

2.4   Tellimust ei täideta seni, kuni makse kaupade eest ei ole laekunud, välja arvatud juhul, kui klient valib maksemeetodi, mille puhul on lubatud maksta tellimuse kättesaamisel (vastuvõtmisel). Juhul, kui klient valib maksmise tellimuse kättesaamisel (vastuvõtmisel), lisandub täiendav tasu summas 2 eurot (eeskirja punkt 3.4.2). Kohaletoimetamisel saab maksta sularahas või maksekaardiga.

2.5 Logige sisse oma kontole, avage menüü „Minu tellimused“ („My Order History“), klõpsake soovitud tellimusel, mille all näete aktiivset arve („Invoice“) linki. Lingile klõpsates saate PDF-vormingus arve alla laadida.

3. KAUBA KOHALE TOOMINE

3.1   Kui tellimus esitatakse tööpäeval enne kella 16:00, toimetatakse kaubad pärast tellimuse kinnitamist kohale 3-4 tööpäeva jooksul. Pühade ajal, kohaletoomine võib võtta rohkem aega, kui on ette nähtud.

Kui Te kaupu kahe tööpäeva jooksul kätte ei saa, palun teavitage meid järgmiselt:

telefoni teel:+372 688 06 50

e-posti teel: nespresso@mv.lt

3.2   Kohaletoimetamise tasu makstakse koos kaupade hinnaga.

3.3   Kohaletoimetamise tasud on järgmised:

3.3.1     veebipangas tasutud ja DPD või OMNIVA Pickup-punkti toimetatavad tellimused: DPD – 2 eurot, OMNIVA - 3 eurot;

3.3.2     veebipangas tasutud ja märgitud aadressile toimetatavad tellimused: 4 eurot;

3.3.3     kohaletoimetamisel tasutavad ja märgitud aadressile toimetatavad tellimused: 6 eurot;

3.4   Kohaletoimetamise tasu ei ole, kui kaupade väärtus on üle 50 euro. 

3.5   Kui kuller ei leia saajat kahel korral kokkulepitud ajal ja aadressil, tagastatakse tellimus lattu ja kliendiga võetakse kohaletoimetamise ebaõnnestumise põhjuste väljaselgitamiseks ühendust. Kliendiga ühendust võttes lepitakse kokku kaupade hinna tagastamise tingimustes. Kohaletoimetamise tasu ei tagastata.

3.6   Kaupu toimetatakse kohale Leedus, Lätis ja Eestis.

3.7   Kui esitatud andmed (isikuandmed) on ebatäielikud või ebatäpsed või kui andmed esitatakse muus vormis kui veebisaidil kindlaks määratud (nt telefoninumber), ei saa Nespresso või kaupu kohale toimetav Nespresso partner kaupu kohale toimetada.

3.8   Kui Nespresso ei saa tellitud kaupu kohale toimetada ostjast/saajast olenevate asjaolude tõttu, tagastatakse kaubad lattu ning Nespresso loetakse kaupade kohaletoimetamise kohustuse täitnuks ja tal on põhjendatud õigus keelduda kohaletoimetamise eest makstud tasu tagastamast.

3.9   Kui tellimust ei õnnestu Nespressost mitteolenevatel põhjustel kohale toimetada 15 päeva möödumisel tellimuse kohaletoimetamiseks ettevalmistamisest, loetakse leping ostja poolt tühistatuks ja lõpetatakse. Lepingu lõpetamisel tagastatakse kaupade eest makstud tasu ilma põhjendamatu viivituseta, ent igal juhul 14 päeva jooksul alates päevast, mil nende kaupade ostu-müügileping lõpetatuks loeti. Kohaletoimetamise tasu tagastatakse, kui kaupade kohaletoimetamise võimatuse põhjus ei olenenud ostjast.

3.10   Kaupade omandiõigus ja juhusliku hävimise või kahjustumise risk lähevad üle ostjale alates kaupade kohaletoimetamise hetkest.

4. KAUBA KONTROLLIMINE

4.1   Ostja vastutab ostukorvi sisu kontrollimise eest enne tellimuse esitamist ja maksmist.

4.2   Ostja peab teavitama Nespressot defektsetest kaupadest või transpordi käigus kahjustunud kaupadest või arvetes või saatedokumentides olevatest lahknevustest 24 tunni jooksul alates märgitud aadressil tellimuse kättesaamisest.

4.3 Kui kliendi kaebus kinnitatakse, peab Nespresso asendama tellimuse sobivate kaupadega

5. KAUBA TAGASTAMINE

5. KAUBA TAGASTAMINE

5.1. Kauba tagastamise kord

Lepingust taganemise õigus


Lepingust taganemine Võlaõigusseaduse alusel: ostjal (tarbijal) on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poes sõlmitud ostu-müügilepingust, teavitades sellest müüjat kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast.  Taganemine toimub taganemisavalduse täitmisega.

Mitte kvaliteetse kauba tagastamise avaldused:

Tarbija saadab müüjale teatise lepingust taganemise kohta ning täidetud vormid e-posti aadressil nespresso@mvgroup.eu

Pärast Võlaõigusseaduse kohast lepingust taganemist tasub ostja (tarbija) müüjale kõik mõistlikud kulud, sealhulgas tarnekulud. Ostjale ei tagastata kohaletoimetamistasu, välja arvatud juhul, kui ostja taganeb lepingust enne kauba kullerile üleandmist (s.t enne kuupäeva, kui müüja annab kauba üle transporditeenust osutavale ettevõttele). Ostjat on teavitatud, et enne kauba ostjale üleandmise kavandatud päeva (1–2 päeva enne seda), võib kauba üle anda transporditeenust osutavale ettevõttele.

5.2. Kui tarbija taganeb lepingust, makstakse kauba eest tasutud summa tagasi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kuupäevast, kui Nespressole teatati tarbija otsusest lepingust taganeda, tingimusel, et tarbija tagastab kauba kooskõlas järgmiste reeglite nõuetele:

5.2.1. Esitades kirjaliku lepingust taganemise teate ja müüja küsitava muu teabe, tagastab ostja kauba (kui see on tarnitud) hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul kooskõlas selles eeskirjas kehtestatud kauba vahetamise ja tagastamise korraga. Seda tagastamistähtaega kohaldatakse kõigil kauba tagastamise juhtumitel (s.t ka defektse kauba tagastamisel või vahetamisel).

5.2.2. Eeskirja punktis 5.1 sätestatud õigust saab kasutada ainult ostja, keda saab pidada tarbijaks võlaõigusseaduse  kohaselt, s.t füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

5.2.3. Võlaõigusseadus  lõige 2 näeb ette juhtumid, kus ostja (tarbija) ei saa kasutada eeskirja punktis 5.1. sätestatud õigust lepingust taganeda, sealhulgas juhtumid, kus leping on sõlmitud seoses alljärgnevaga:

a) kiiresti riknev või lühikese säilivusajaga kaup;

b) pakendatud kaup, mis pakiti pärast kohaletoimetamist lahti ja mida ei saa tervisekaitse või hügieeni kaalutlustel tagastada.

 

Kui tarbija otsustab lepingust taganeda ning tema tagastatud kohvimasin oli registreeritud kasutajakontol ja ostetud sel ajal kehtinud eripakkumise abil, tagastatakse raha pärast eripakkumise väärtuse mahaarvamist, st tagastatakse tarbija poolt tegelikult tasutud summa.

Tasutud summa makstakse tagasi üksnes maksekorraldusega kindlaks määratud arvelduskontole pangas pärast kauba tagastamist Nespressole käesolevas juhendis sätestatud viisil ja pärast selle kontrollimist.

Kaup tagastatakse ainult Nespresso tellitud kullerile, olenemata kliendi valitud tarneviisist. Kui kauba tagastamise põhjuseks ei ole kvaliteediviga (st kasutatakse lepingust taganemise õigust), võetakse kauba tagastamise teenuse eest tasu  (fikseeritud hindadega).

Kauba tagastamise tasu arvatakse maha kliendile kauba eest tagastatavast summast.

Tarbija õigus lepingust taganeda kehtib ainult kaupadele, mis tagastatakse samas seisukorras, milles tarbija need kättetoimetamise ajal sai.

Tarbijal ei ole õigust taganeda allpool nimetatud kaupade suhtes sõlmitud lepingust, kui pakendatud kaubad, mis on pärast tarnimist lahti pakitud ega ole tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastamiskõlblikud.

Tarbijal ei ole õigust lepingust taganeda ja tasutud summat tagasi nõuda, kui ostetud kohvimasin või piimavahusti on pakendit kahjustamata lahti võetud ja seda on kasutatud. Summat ei tagastata, kui kaup ei ole samas seisukorras kui tarnimise ajal ja kui kaup on kahjustunud.

Kaup tuleb tagastada originaalpakendis, mida ei ole kahjustatud ega lõhutud.

Pärast tagastatud kauba kontrollimist teatab Nespresso tarbijale juhtudest, kus tagastamine ei vasta kauba tagastamise korra tingimustele. Kui tehakse kindlaks, et tarbijal on õigus lepingust taganeda (kaup vastab tagastamistingimustele), makstakse kauba eest tasutud summa välja võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kuupäeva, millal teatatakse kavatsusest lepingust taganeda. Olenemata ülal nimetatud tingimustest on Nespressol õigus tasutud summat kinni pidada, kuni kaup on tagastatud ja kontrollitud.

6. HINNAD JA ARVED

6.1   Arvele märgitakse e-poes tellimuse esitamise päeval kehtinud hinnad. Summa esitatakse arvel nii koos käibemaksuga kui ka ilma käibemaksuta.

6.2   Igal juhul arvestatakse ka kohaletoimetamistasu. Kohaletoimetamine on tasuta, kui tellimus vastab tasuta kohaletoimetamise tingimustele.

6.3   Nespresso ei paku kogusel põhinevat hinnaalandust.

6.4   Juhul kui ostja on käibemaksukohustuslane, peab ta märkima oma käibemaksukohustuslase numbri enne esimest ostu e-poest. Kui ostja lakkab olemast käibemaksukohustuslane või saab käibemaksukohustuslaseks pärast esimest ostu, peab ta looma uue registreeritud kasutajakonto (uuesti registreeruma). Konto luuakse kordumatu e-posti aadressiga. Sama e-posti aadressi enam kui ühele kehtivale või tühistatud kontole määrata ei saa. Ostja ei saa kasutada teise isiku (nt tööandja) käibemaksukohustuslase numbrit.

7. KAUBA EEST TASUMINE

7.1   Tasuda saab järgmiselt:

7.1.1   kogu summa tasumine Neopay süsteemis;

7.1.2   kogu summa tasumine sularahas või kaardiga tellimuse kohaletoimetamisel (kättesaamisel). Nespresso eeldab, et sularahas tasuvatel saajatel on selleks täpne summa;

7.1.3   tasumine pangaülekandega pangakontole nr LT063500010001074200. Saaja: UAB MV GROUP Distribution LT, registrikood: 121702328, KMKR nr: LT217023219. Ülekande selgitusse tuleb märkida tellimuse number. Makse tegemisest tuleb teatada järgmiselt:

Kui makse tegemisest ühel eespool märgitud viisil ei teatata, siis tellimust ei täideta.

7.1.4  tasumine kaardiga, sisestades vastavad kaardiandmed.

7.2   Kui klient soovib ettemaksearvet, tuleb seda taotleda järgmiselt:

8. KOHVIMASINA GARANTII JA OSTUJÄRGNE TEENINDUS

8.1   Nespresso kohvimasinatele antakse kaheaastane garantii, mis kehtib masina kasutamisel kooskõlas kasutusjuhendiga.

8.2  Nespresso annab Eestis (partnerite kauplsustest) ostetud seadmetele 2-aastase garantii ja e-poest: www.nespresso.ee  isegi 4-aastase garantii (pakkumine kehtib kuni 30.09.2020).

8.3   Kohvimasinatega seotud küsimuste korral helistage palun numbril +372 688 06 50 või saatke meile e-kiri aadressil nespresso@mv.lt, et meie kohvispetsialistid saaksid Teid aidata, vastates Teie küsimustele alates kohvimasina ühendamisest kuni võimalike riketeni.

8.4   Ajutine asendusmasin antakse tasuta, kui kohvimasina omanik on ühes Balti riigis Nespresso klubi liige ning kohvimasinal on diagnoositud rike ja seda parandatakse.

8.5 Kui saadate kohvimasina teenindusse, peab see olema puhas ja veejälgedeta (puhastatud juhendi järgi) ning selle vee- ja piimanõud peavad olema pestud. Kui seade ei ole puhas, on teenindusel õigus see kliendile tagasi saata või võtta selle puhastamise eest lisatasu.

8.6   Pärast garantiiperioodi lõppu tehakse parandustöid tasu eest. Konkreetsete teenuste hind määratakse vastavalt teenuste ulatusele ja esitatakse teeninduse kliendile enne parandustööde alustamist. Kui klient soovib kohvimasina parandamise teenust talle esitatud parandusteenuse hinnaga, esitatakse talle arve ja pärast selle arve täielikku tasumist pangaülekandega alustatakse parandustöid.

9. ANDMEKAITSE

9.1   Veebisaidil registreerumisel tuleb esitada õiged ja täpsed andmed.

9.2   Kui kasutaja märkab sellel veebisaidil registreerumise ajal või pärast seda viga esitatud andmetes, saab ta andmeid muuta, helistades numbril +372 688 06 50 või tehes muudatuse otse veebisaidil. E-posti aadressi muuta ei saa.

9.3   Registreerunud kasutajate (füüsiliste isikute) isikuandmeid töödeldakse kooskõlas andmekaitsepõhimõtetega. Kõik füüsiliste isikute isikuandmetega seotud järelepärimised ja kaebused tuleb saata aadressil dataprotection@mv.lt.

10. KOHALDATAV ÕIGUS

10.1      Selle veebisaidi kasutamise ning sellel veebisaidil sõlmitud kaupade ostu-müügilepingute suhtes kehtib Leedu Vabariigi õigus.

10.2      Selle veebisaidi kasutamisest või eespool mainitud lepingutest tulenevate vaidluste suhtes kehtib üksnes Leedu kohtute jurisdiktsioon, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

10.3        Juhul kui sellel veebisaidil on lepingu sõlminud tarbija, ei mõjuta käesolevate privaatsustingimuste ükski säte tarbija seadusest tulenevaid õigusi.

11. VASTUTUS JA LAHTIÜTLUS VASTUTUSEST

11.1   Juriidilise isiku kontot võib luua ja kasutada üksnes õiguslikult volitatud isik. Arvestades asjaolu, et andmed ostude kohta edastatakse riiklikule maksuinspektsioonile, peavad kõik juriidilise isiku kohta esitatavad andmed (k.a käibemaksukohustuslasena registreerimise number) olema väga täpsed.

11.2   Kui käesolevates tingimustes ei ole mujal sõnaselgelt sätestatud teisiti, piirdub Nespresso vastutus rangelt veebisaidil ostetud mis tahes toote eest asjaomase toote ostuhinnaga.

11.3   Vaatamata eespool sätestatule, on Nespresso vastutus piiramatu või tühistamatu järgmistel juhtudel:

11.4   surma või vigastuse korral;

11.5   igal juhul, kui meie vastutus oli ebaseaduslikult või õigusvastaselt välistatud või piiratud või seda üritati välistada või piirata.

11.6   Eelmisele punktile vaatamata ja seadusega lubatud ulatuses ei võta me vastutust järgmiste kahjude eest, olenemata nende põhjusest:

  •  tulu või müügitehingute kaotus;
  • äritegevusega seotud kahjumid;
  • kasumi või lepingute kaotus;
  • prognoositud säästude kaotus;
  • andmete kaotus;
  • juhtimis- või tööaja kaotus.

11.7   Selle veebisaidi avatud olemusest ning digitaalsete andmete säilitamisel ja edastamisel tekkida võivate vigade võimalikkusest tulenevalt ei taga me selle veebisaidi kaudu edastamisel ja ostmisel andmete täpsust ja turvalisust, kui ei ole sõnaselgelt märgitud teisiti.

11.8   Selles punktis sätestatu ei mõjuta ostja tarbija- ja kasutajaõigusi ega õigust lepingust taganeda.

12.INTELLEKTUAALNE OMAND

12.1   Ostja on teadlik ja nõustub, et kõik veebisaidi osadena esitatud materjalide või sisuga seotud autoriõigused, registreeritud kaubamärgid ja muud intellektuaalse ja tööstusomandi õigused kuuluvad alati Inditex Grupile või kolmandale isikule, keda Inditex Grupp on volitanud seda sisu või materjali kasutama. Ostja EI kasuta seda materjali, kui Inditex Grupp ei ole andnud talle selleks sõnaselget luba. See ei takista ostjat kasutamast seda veebisaiti ulatuses, mis on vajalik tema tellimuse või kontaktandmete kohta teabe kopeerimiseks.

13. MÄRKUSED, ETTEPANEKUD, KAEBUSED JA NÕUDED

13.1   Ostja märkused ja ettepanekud on alati oodatud. Palun edastage märkused ja ettepanekud ning ka järelepärimised, kaebused ja nõuded kontaktvormi kaudu, telefoni teel või Nespresso e-posti aadressil või e-posti aadressil, mis on märgitud käesolevate tingimuste punktis 2.

13.2   Nespresso klienditeenindusosakonda saadetud kaebused ja nõuded lahendatakse niipea kui võimalik ja seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.

13.3   Kui leiate, et Teie kui ostja õigusi on rikutud, saate e-posti teel esitada kaebuse, et saaksime jõuda kohtuvälisele kokkuleppele.

13.4   Kui olete ostnud Nespresso veebisaidil tooteid, teavitab Nespresso ostjat kooskõlas määrusega (EL) nr 524/2013, et Teil on õigus taotleda Nespressoga tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist veebiplatvormi kaudu, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.5   Kooskõlas Leedu Vabariigi tarbijakaitseseadusega lahendab tarbijate nõudeid kohtuväliselt Riiklik Tarbijaõiguste Kaitse Amet, aadress: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

14. TEATED, KÜSIMUSED

14.1    Märkused ja ettepanekud on alati oodatud. Palun edastage märkused ja ettepanekud ning ka järelepärimised, kaebused ja nõuded telefoni teel numbril +372 688 065 0 või e-posti teel aadressil nespresso@mv.lt.

14.2    Kui e-poest on ostetud meie tooteid, teavitab Nespresso tarbijaid kooskõlas määrusega (EL) nr 524/2013, et neil on õigus taotleda tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist veebiplatvormi kaudu, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.3    Kooskõlas Leedu Vabariigi tarbijakaitseseadusega lahendab tarbijate nõudeid kohtuväliselt Riiklik Tarbijaõiguste Kaitse Amet, aadress: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Võtke meiega ühendust